Nordenskiöld-samfundets tidskrift 69

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 69

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Nordenskiöld-samfundets tidskrift 69. Redaktör Thomas Westerbom
Nordenskiöld-samfundet i Finland
Sastamala 2010, 115 s.

Details

Artiklar: iHenry Pihlström/i, Björn Kurtén och isbjörnens evolution; iLena Huldén/i, Den introducerade kaninen – ett svårlöst problem; iPeter Holmberg Tapio Markkanen/i, Jacob Gadolin, en mångfasetterad vetenskapsman i Åbo på 1700-talet; iSven-Erik Nylund/i, Interneringarna av sjömän från Finlands handelsflotta under andra världskriget; iCarl-Adam Hæggström al./i, Avenbok och andra exotiska ädla lövträd i Finland.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0356-0910