Nordenskiöld-samfundets tidskrift 68

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 68

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Nordenskiöld-samfundets tidskrift 68. Redaktör Carl-Adam Hæggström
Nordenskiöld-samfundet i Finland
Sastamala 2009, 120 s.

Details

Artiklar: iCarl-Adam Hæggström/i, Signilskär – en botanisk pärla i Ålands hav; iPeter Holmberg/i, Ärkebiskop Carl Fredrik Mennander som ung naturvetare; iLena Huldén/i, Johan Haartman och kampen mot malaria i 1700-talets Finland; iPia Fyhrquist/i, En etnobotanisk expedition till Tanzania – studier av iCombretum/i- och iTerminalia/i-arter som medicinalväxter i byar i Mbeya-regionen.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0356-0910