National History and Identity

National History and Identity

Be the first to review this product

Availability: In stock

€10.00

Quick Overview


National History and Identity. Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Edited by Michael Branch
Finnish Literature Society
Studia Fennica, Ethnologica 6
Tampere 1999, 273 pp.

Details

J. A. Sjögren oli suomalainen Pietarin tiedeakatemian akateemikko, suomalais-ugrilaisen kielitieteen suurmies. Hänen toimintansa ympärille rakentui Iitissä 1994 pidetty kansainvälinen seminaari, joka on tuottanut ajankohtaisen ja haastavan tutkimusantologian kansallisen identiteetin synnystä ja dokumentoitumisesta, merkityksestä ja vaikutuksesta, ongelmista joita Viron, Latvian ja Liettuan itsenäistyminen entisestään terävoitti.

Additional Information

ISBN 951-717-937-5
ISSN 1235-1954