Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€12.00

Quick Overview


Hästbacka, Noora
Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen. Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 202
Helsinki 2018, 90 s.

Details

Pitkittyneiden koulukiusaamistapausten selvittämisessä voidaan tarvita muidenkin koulun ulkopuolisten toimijoiden kuin vanhempien apua. Aseman Lapset ry on käynnistänyt vuonna 2017 K-0 -hankkeen, jossa selvitetään Helsingin alueen peruskouluissa tapahtuneita pitkittyneitä kiusaamistilanteita. Hankkeessa kehitetään ammattilaisten työvälineitä ja verkostojen toimintaa koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen on raportti K-0 -hankkeen yhteydessä tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin kahta kiusaamistapausta havainnointi- ja haastatteluaineistoon perustuen. Tutkimus osoittaa, että pitkittyneet kiusaamistilanteet ovat monisyisiä ja puuttumisen käytännöt ovat epäselviä, kun toimenpiteitä tarvitaan niin yksilöiden kuin ryhmien tasoilla. Koulun oppilashuoltoryhmän, opettajien, poliisin, lastensuojelun, nuorisotyön ja perheiden välisen yhteistyön kehittämisellä voidaan vastata tutkimuksen esiin nostamiin haasteisiin ja puuttua rakentavammin vakaviin kiusaamistilanteisiin

Additional Information

ISBN 978-952-7175-59-0
ISSN 1799-9219