Miten Suomi uskoo?

Miten Suomi uskoo?

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Miten Suomi uskoo? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2015 pidetyt esitelmät. Toim. Joona Salminen
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 284
Vantaa 2016, 174 s.

Details

Uskontoa on perinteisesti tutkittu keskittymällä kirkkojen ja uskonnollisten instituutioiden linjauksiin. Meneillään on kuitenkin paradigman muutos, jossa tutkimuksen painopiste on siirtynyt ihmisten mirkokertomuksiin. Myös tämä kirja edustaa tätä lähestymistapaa. Tutkimalla miten suomalaiset uskovat ja miten uskonto näkyy heidän jokapäiväisessä elämässään, etsitään vastausta kysymykseen, millaista arjessa eletty usko on. Uskonnon tutkimuksen muutos haastaa myös uskonyhteisöt pohtimaan, miten niiden tulisi ottaa opetuksessaan huomioon eletystä uskonnosta kumpuavat kysymykset. Miksi enkelit kiinnostavat ihmisiä juuri nyt? Millaista on pienten lasten hengellisyys? Miten rippikoulu tai yliopistokoulutus muovaavat maailmankuvaa? Uskollisuutta värittävät yhtäältä erilaiset stereotypiat ja toisaalta yhteiset sukupolvikokemukset, mutta myös työelämää ja johtamista voidaan lähestyä uskonnollisuuden näkökulmasta. Miten Suomi uskoo? – teokset kirjoittajat edustavat alansa eturivin asiantuntemusta. Kirjan artikkelit tarjoavat tarkan ja ajankohtaisen näkökulman suomalaiseen uskonnollisuuteen ja elämäntapaan.

Additional Information

ISBN 978-952-9791-98-9
ISSN 0356-9349