Mitä on populismi?

Mitä on populismi?

Be the first to review this product

Availability: In stock

€29.00

Quick Overview


Müller, Jan-Werner
Mitä on populismi?. Suom. Tapani Kilpeläinen
Eurooppalaisen filosofian seura
Niin & näin: kirjat 93
Tallinna 2017, 134 s.

Details

Populistit sanovat päästävänsä kansan äänen kuuluville. Unkarin, Puolan, Turkin ja Latinalaisen Amerikan esimerkit kuitenkin osoittavat, ettei populistien menestys ole suinkaan korjannut demokratiavajetta vaan johtanut kansan nimissä harjoitettuun autoritaarisuuteen. Viestimien valjastaminen ja kansalaisyhteiskunnan kurittaminen perustellaan sillä, että kaikki tapahtuu kansan tahdosta. Mitä on populismi? osoittaa, ettei populistien kansa koskaan ole todellinen kansa vaan silkka retorinen rakennelma.

Saksalainen Jan-Werner Müller (s. 1970) toimii politiikantutkimuksen professorina Princetonin yliopistossa. Hän on julkaissut useita teoksia ja artikkeleita populismista, Saksan lähihistorian politiikasta ja liberaalin demokratian nykytilasta.

Additional Information

ISBN 978-952-7189-234-5
ISSN No