Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811

Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811

Be the first to review this product

Availability: In stock

€24.00

Quick Overview


Ehrström, Eric Gustaf
Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811. Kommentarer och personregister Nora Ervalahti, Rainer Knapas & Johanna Wassholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 688
Tavastehus 2007, 180 s.

Details

Eric Gustaf Ehrström (1792–1835) var skriftställare och prästman, slutligen kyrkoherde i S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste talesmännen för finskan som nationalspråk, men hade också studerat ryska språket och litteraturen som stipendiat i Moskva. Som student var han informator hos lagmannen F.W. Krogius i Åbo och 1811 följde han med på familjens sommarresa till Hauho i Tavastland. Ehrströms resedagbok ger levande beskrivningar av naturen, folket och ståndspersonernas liv – en resande student upptäcker här sitt finska fädernesland.

Additional Information

ISBN 978-951-583-132-3
ISSN 0039-6842