Meret

Meret

Be the first to review this product

Availability: In stock

€39.00

Quick Overview


Myrberg, Kai & Leppäranta, Matti
Meret. Maapallon siniset kasvot
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ursan julkaisuja 139
s.l. 2014, 210 s.

Details

Meret peittävät suurimman osan maapallon pinnasta. Vesi onkin planeettamme tunnusomaisin piirre ja elämän välttämätön edellytys. Tässä kirjassa kerrotaan millaista merivesi on ja mitä merissä tapahtuu, esimerkiksi miten virtaukset tasaavat maapallon lämpöä tai kuljettavat ravinteita. Uusin tekniikka on mahdollistanut yhä yksityiskohtaisemman tiedon keräämisen merien virtauksista, jääoloista sekä suolaisuuden ja lämpötilojen vaihteluista eri syvyyksissä. Merien rooli sään ja ilmaston kehityksessä on merkittävä ja tutkimustieto tästä vuorovaikutuksesta lisääntyy jatkuvasti. Teoksessa tarkastelun kohteina ovat myös meriin liittyvät luonnonkatastrofit, kuten tsunamit ja tulvat. Lisäksi käsitellään ympäristökysymyksiä sekä merien ekologiaa.

Additional Information

ISBN 978-952-5985-20-7
ISSN 0357-7937