Meän tapa puhua

Meän tapa puhua

Be the first to review this product

Availability: In stock

€19.00

Quick Overview


Vaattovaara, Johanna
Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1224
Helsinki 2009, 304 s.

Details

Tutkimuksessa tarkastellaan yhtä abiturienttivuosikertaa edustavien pellolaisten samaistumista kotiseutuunsa ja heidän alueellisen identiteettinsä rakentumista murteen käytön ja murretietoisuuden kautta. Murteen käyttöä, kielitietoisuutta ja tapoja puhua kielellisestä identiteetistä peilataan eroihin, joita tutkimuksessa ilmenee nuorten ympäristösuhteissa. Yksilölliset erot murteellisuudessa näyttävät kytkeytyvän eroihin alueellisessa samaistumisessa. Uutta tietoa on, että ”h:n päältä puhuvien” tornionlaaksolaisten kielitaju ulottuu erottamaan tornionlaaksolaiset h:t muualla esiintyvistä h-muodoista. \n

Additional Information

ISBN 978-952-222-100-1
ISSN 0355-1768