Mat, måltid, minne

Mat, måltid, minne

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€5.00

Quick Overview


Lindqvist, Yrsa
Mat, måltid, minne. Hundra år av finlandssvensk matkultur
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 727. Meddelanden från Folkkultursarkivet 22 727
Borgå 2009, 247 s.

Details

Matkulturen genomgick stora förändringar under 1900-talet. Inte bara själva maten är annorlunda i dag jämfört med för hundra år sedan – allt från produktion till vårt förhållningssätt till maten har förändrats. Under tidigt 1900-tal var maten en integrerad del av kulturen genom att en stor del av befolkningen själv producerade sin mat. I dag är människan en konsument som inte nödvändigtvis ser sambandet mellan jorden och födan. Fortsättningsvis är maten en väsentlig del av kulturen men i dagens samhälle handlar det långt om konsumtion, hälsa, miljö och etik.

Additional Information

ISBN 978-951-583-186-6
ISSN 0039-6842 (skrift.), ISSN 0355-9963 (meddl.)