Maan ytimestä avaruuteen

Maan ytimestä avaruuteen

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00

Quick Overview


Maan ytimestä avaruuteen. Ajankohtaista suomalaista geo- ja ympäristötieteellistä tutkimusta. Toim. Ilmari Haapala & Tuija Pulkkinen
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 180
Sastamala 2009, 246 s.

Details

Teos antaa uusimpiin tutkimuksiin perustuvan kuvan siitä, miten laattatektoniikka on kuljettanut maankamaramme eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla, miten maamme kallioperä ja sen malmit ovat syntyneet, miten napa- ja vuoristojäätiköiden sulaminen vaikuttaa merenpinnan korkeuteen, miten Itämeren talviset jääolot ovat muuttuneet, ja miten Itämeren syvänteet näyttävät saavuttaneen pysyvän hapettomuuden tilan. Ilmastonmuutosta tarkastellaan sekä ihmisestä riippumattomina pitkän aikavälin vaihteluina että tarkkoihin seurantamittauksiin perustuvana ihmisen aiheuttamana kasvihuoneilmiön voimistumisena.

Additional Information

ISBN 978-951-653-371-4
ISSN 0067-8481