Maa, seutu, kulmakunta

Maa, seutu, kulmakunta

Be the first to review this product

Availability: In stock

€19.00

Quick Overview


Maa, seutu, kulmakunta. Näkökulmia aluehistorialliseen tutkimukseen. Toim. Maria Lähteenmäki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Historiallinen Arkisto 129
Helsinki 2009, 359 s.

Details

Kokoelmassa avataan yksitoista tuoretta näkökulmaa ajankohtaisiin alueellisuutta ja paikallisuutta koskeviin kysymyksiin. Pääpaino on historioitsijoiden tavassa nähdä ja arvioida paikkoja, alueita ja seutuja, mutta mukana on myös maantieteilijän, kansatieteilijän ja geopoliitikon puheenvuorot. Problematiikkaa avataan pohtimalla aluetutkimuksen käsitteitä, tutkimuksellisia konteksteja ja historiallisia juuria sekä esittelemällä tapaustutkimuksia kaupunki- ja maaseutuyhteisöistä.

Additional Information

ISBN 978-952-222-140-7
ISSN 0073-2540