Luonto, tiede ja teknologia

Luonto, tiede ja teknologia

Be the first to review this product

Availability: In stock

€25.00

Quick Overview


Päivärinne, Tiina
Luonto, tiede ja teknologia. Kansanvalistuksen Suomi-kuva 1870–1920
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 183
Sastamala 2010, 224 s.

Details

Teos selvittää, miten Suomen kansan käsitykset ja mielikuvat omasta maasta muotoutuivat ja kehittyivät 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Useat kulttuurihenkilöt tarjosivat tänä aikana lukuisilla kansansivistävillä kirjoituksillaan suomalaiskansallista käsitystä isänmaasta. Samaistumisen kohteita etsittiin ensin kotimaan tyypillisistä ja omiksi koetuista maisemakokonaisuuksista. Kun samaan aikaan kansallinen teollisuus kehittyi ja teknologinen osaaminen lisääntyi, luonto, tiede ja teknologia muodostivat yhdessä kokonaisuuden, jonka varaan niin kansallista heräämistä kuin uutta modernia suomalaista yhteiskuntaa voitiin rakentaa.

Additional Information

ISBN 978-951-653-376-9
ISSN 0067-8481