Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle

Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle

Be the first to review this product

Availability: In stock

€10.00
OR

Quick Overview


Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle. Toim. Seppo Laurema & Olli Hallamaa
Luther-Agricola-Seura
Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 17
Saarijärvi 2001, 148 s.

Details

Artikkelit: Olli Hallamaa, Antiikin ja keskiajan luonnonfilosofia; Kaarle Kurki-Suonio, Modernin fysiikan perushahmojen synty; Mikko Yrjönsuuri, Descartesin dualismin vaikutus tieteelliseen ajatteluun; Heikki Kirjavainen, Kantin filosofian vaikutus teologian ja luonnontieteen kohtaamiseen; Tarja Kallio-Tamminen, Dualismista komplementaarisuuteen; K. V. Laurikainen, Kvanttifysiikan todellisuuskäsitys; Päiviö Latvus, Länsimaisen tieteen kehitys suhteutettuna Aasian vuosituhantiseen pysähtyneisyyteen; Matti Luoma, Usko ja järki, Jeesus ja Buddha; Pertti Lindfors, Klassiset universaalifilosofiat, ajankohtainen tieteenteoria ja järkevä tiedepolitiikan teoria; Tapio Luoma, Inkarnaatio ja fysiikka; Anssi Elenius, Luominen trinitaarisen Jumalan vapaana ja jatkuvana toimintana Wolfhart Pannenbergin mukaan.

Additional Information

ISBN 951-9047-58-1
ISSN 0359-3649