Lokalt och internationellt

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€20.00

Quick Overview


Lokalt och internationellt. Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen. Red. Pauli Kettunen
Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland
Papers on Labour History 6
Saarijärvi 2002, 393 s.

Details

Nationalstaten har utgjort den övergripande referensramen för politiskt agerande, sociala rörelser och kulturella identiteter. Denna självklarhet ifrågasätts nu genom en diskussion av förhållandet mellan det globala och det lokala. Arbetarrörelsens och arbetarkulturens historia erbjuder ett viktigt perspektiv till denna problematik. Samtidigt som arbetarrörelsen framträdde som en utpräglat internationell rörelse, förankrades den vid en lokalt strukturerad vardag, vid nationella organisationer och vid en nationell kultur, strukturer som gav rörelsen en bestämd riktning och som samtidigt lät sig påverkas av rörelsen.

Additional Information

ISBN 951-98296-8
ISSN 0783-005X