Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00

Quick Overview


Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä – opas arviointiin. Toim. Teijo Pyykkönen
Liikuntatieteellinen Seura
Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja 170
Tampere 2013, 83 s.

Details

Liikunnan ja etenkin kilpa- ja huippu-urheilun olosuhdevaatimukset kasvavat koko ajan. Kisojen järjestäminen ja tarkoituksenmukainen harjoittelu vaativat aiempaa tarkemmin määriteltyjä puitteita. Tämä luo haasteen liikuntapaikkojen ja -ympäristöjen kehittämiselle. Toisaalta jo nykyinen liikuntapaikkaverkosto ympäristöineen on ollut mittava investointi, jolla on onnistuttu tukemaan kansalaisten hyvinvointia. Liikuntaympäristöihin – kuten kaikkiin ympäristöihin– liittyy usein arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia piirteitä.

Kun urheiluväki lähestyy liikuntaympäristöjä toiminnallisuuden kautta, kulttuuriympäristön vaalijat korostavat sitä, kuinka liikuntapaikat ympäristöineen ilmentävät kulttuurin vaiheita ja kertovat alueen historiasta ja perinteistä. Keskustelua käydään enemmän ”oman väen” sisällä kuin sektoreiden välillä.

Jäsenhinta 27€ ja opiskelijahinta 25€.

Additional Information

ISBN 978-951-8982-92-3
ISSN 0356-746X