Liikunta & Tiede 2018:4

Liikunta & Tiede 2018:4

Be the first to review this product

Availability: In stock

€8.00

Quick Overview


Liikunta & Tiede 2018:4. Toim. Kari Kalliokoski (vast.) ja Jari Kanerva
Liikuntatieteellinen Seura
Forssa 2018, 100 s.

Details

Liikunta & Tiede 4/2018 sisältää mm. seuraavat tutkimusartikkelit: Anni Rannikko, Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta. Vaihtoehtolajeja harrastavat nuoret pyrkivät kohti yhdenvertaista, yhä useammalle avointa ja moninaisuutta kunnioittavaa liikuntakulttuuria; Päivi Nurmi-Koikkalainen, Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta – Mistä puhumme kun puhumme vammaisuudesta? Erilaisten rajoitteiden tunnistaminen on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla; Niko Leppä, Piritta Asunta, Pauli Rintala, Tukea tarvitsevat lapset jäävät usein liikuntakäyttäytymistä kartoittavien kyselytutkimusten ulkopuolelle. TUTKA-projektissa kehitetään työvälineitä tulevien vuosien aineistonkeruita varten; Lotta Hamari, Liikunta on tärkeää myös syöpään sairastuneille lapsille – Aktivoivilla videopeleillä lisää liikettä sairaalaan? Liikunnan avulla voidaan lievittää hoitojen sivuvaikutuksia ja edistää kuntoutumista.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0358-7010