Liikunnan monet kasvot

Liikunnan monet kasvot

Be the first to review this product

Availability: In stock

€18.00

Quick Overview


Liikunnan monet kasvot. Kirjoituksia ihanteista, kilpailemisesta ja urheiluviihteestä. Toim. Pekka Kauppinen & Arto Nevala
Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys
Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 11
Joensuu 2005, 172 s.

Details

Liikuntakulttuuri on viimeisten vuosikymmenien aikana kokenut dramaattisen muutoksen. Urheiluun ja liikuntaan liitetyt perinteiset ihanteet ovat romuttuneet ylikansallistumisen, viihteellistymisen ja talouden markkinavoimien alla. Muutosta koetetaan jäljittää tässä vuosikirjassa paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toinen liikunnan ja urheilun kehittymisessä havaittava uusi piirre on eriytyminen ja muutos monipuolisemmaksi. Näkökulmia tapahtuneeseen haetaan niin yksittäisen seuran kautta kuin liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisia vaikutuksia ja reunaehtoja tarkastelemalla.

Additional Information

ISBN 952-99525-0-3
ISSN 1236-0430