Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€28.00

Quick Overview


Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Toim. Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen Kaisa Vehkalahti
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 101
Helsinki 2010, 243 s.

Details

Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei? Millaisia lupamenettelyjä tarvitaan? Tämä teos on ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa ja kriittisiä näkökulmia kaikille lapsi- ja nuorisotutkimuksen parissa toimiville tutkijoille ja soveltuu oppikirjakäyttöön eri alojen menetelmäopintoihin.

Additional Information

ISBN 978-952-5464-64-1
ISSN No