Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen

Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00
OR

Quick Overview


Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Toim. Suvi Stolt, Matti Lehtihalmes, Leena Maria Heikkola & Sari Kunnari
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 43
Helsinki 2011, 128 s.

Details

Sisältää mm. seuraavat artikkelit: Suvi Stolt, Matti Lehtihalmes, Leena Maria Heikkola ja Sari Kunnari, Näkymiä lasten ja nuorten kielellisten taitojen arviointiin ja mittaamiseen 2010-luvun Suomessa; Marja-Leena Laakso, Esikko – lapsen esikielellisen kommunikaation ja varhaisen kielen arviointimenetelmä; Suvi Stolt, Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmän reliabiliteetti, validiteetti ja käyttömahdollisuudet; Anneli Yliherva, Pohjoismainen orofakiaalinen seulontamenetelmä (NOT-S) – tutkimuksia ja käytännön kokemuksia; Outi Veivo, Ortografian vaikutus äidinkielen ja vieraan kielen puhuttujen sanojen tunnistukseen; Sari Kunnari, Tuula Savinainen-Makkonen ja Katri Saaristo-Helin, Äänteellisen kehityksen arviointi 2–6-vuotiailla lapsilla: fonologiatestin normitutkimuksen tuloksia.

Additional Information

ISBN 978-952-99856-4-7
ISSN 1458-7580