Lasten ja nuorten kunta

Lasten ja nuorten kunta

Be the first to review this product

Availability: In stock

€25.00

Quick Overview


Lasten ja nuorten kunta. Toim. Anu Gretschel Toimi Kiilakoski
Nuorisotutkimusverkosto. Opetushallitus. Humak
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 77. Humanistinen ammattikorkeakoulu A 3
Helsinki 2007, 240 s.

Details

iLasten ja nuorten kunta/i kartoittaa kunnallisen päätöksenteon merkitystä lasten ja nuorten osallisuuden areenana ja mahdollistajana. Kirjoittajat tarkastelevat kunnan toiminnan eri osa-alueita, joissa lasten ja nuorten toimijuus mahdollistetaan ja joissa heitä kasvatetaan kuntalaisiksi ja kansalaisiksi. Tutkimustiedon ohella kirjassa saavat oman äänensä hallinnon edustajat sekä lapset ja nuoret. Kirja on myös puheenvuoro lasten ja nuorten olemisen, tekemisen ja vaikuttamisen puolesta.

Additional Information

ISBN 978-952-5464-36-8
ISSN 1458-7068 (Humak)