Kuvan ja tekstin välissä

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€29.00

Quick Overview


Heikkilä, Elina
Kuvan ja tekstin välissä. Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1065
Helsinki 2006, 286 s.

Details

Tutkimus on teorioiltaan ja menetelmiltään moniaineksinen kriittinen tekstintutkimus. Se hyödyntää systeemis-funktionaalista kieliteoriaa ja sosiosemioottista visuaalista teoriaa, jatkaa fennistisen syntaksintutkimuksen perinnettä ja soveltaa paratekstin käsitettä kuvateksteihin. Aineistona on suomalaisten sanomalehtien kuvia, kuvatekstejä ja juttuja vuodelta 2000 Sydneyn olympialaisista ja palestiinalaisten toisen kansannousun alkuvaiheista. Kuvan ja tekstin välissä on puheenvuoro multisemioottisen tekstintutkimuksen puolesta.

Additional Information

ISBN 951-746-800-8
ISSN 0355-1768