Kunnollisia perheitä

Kunnollisia perheitä

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00

Quick Overview


Peltola, Marja
Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 147
Helsinki 2014, 320 s.

Details

Maahanmuuton jälkeen perhesuhteita järjestetään uusilla tavoilla, sukupolvieron yli neuvotellen ja myös transnationaalisesti. Sekä sosiologisessa perhetutkimuksessa että transnationaalisuuden tutkimuksessa korostuu, että perhesuhteisiin liittyy sellaista merkityksellisyyttä ja sitkeyttä, joiden ansiosta ne säilyvät muutoksista, mahdollisista konflikteista ja välimatkasta huolimatta. Teoksessa on tutkittu perhettä koskevia puhetapoja maahanmuuton jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä. Siinä kiinnitetään huomiota siihen, miten sosiaaliset erot, kuten yhteiskuntaluokka, etnisyys, sukupolvi ja sukupuoli vaikuttavat tapoihin kuvata omaa perhettä. Tutkimusta varten on haastateltu pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia perheitä.

Additional Information

ISBN 978-952-5994-53-7
ISSN 1799-9219