Kuluttava nuoruus

Kuluttava nuoruus

Be the first to review this product

Availability: In stock

€24.00

Quick Overview


Kuluttava nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja. Toim. Minna Autio Petri Paju
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 62. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 32
Helsinki 2005, 163 s.

Details

iKuluttava nuoruus/i tarkastelee nuorten taloudellista tilannetta, elintapoja ja kulutuskultttuureja tilastojen, kuuden tieteellisen artikkelin sekä seitsemän asiantuntijapuheenvuoron voimin. Nuorta kuluttajaa lähestytään määrällisten, kuten tilasto- ja kyselyaineistojen sekä laadullisten, kuten kirjoitus- ja haastatteluaineistojen kautta. Teoksessa käsitellään vihreää kulutusta, velkaongelmia, talouden hallintaa, brändejä, kulttuurin kulutusta sekä sukupuolikäyttäytymisen “riskien maantiedettä”.

Additional Information

ISBN 952-5464-23-7
ISSN 1458-4220