Kulttuurituotanto

Kulttuurituotanto

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. Toim. Maarit Grahn & Maunu Häyrynen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 230
Helsinki 2009, 362 s.

Details

Kulttuurituotanto on viidestätoista artikkelista koostuva keskusteleva teos, jossa esitellään erilaisia kulttuurituotannon näkökulmia kulttuurisesta kestävyydestä ja maisemaidentiteeteistä kulttuuriperintöprosesseihin ja digitaaliseen yhteisöllisyyteen. Kirja kartoittaa kulttuurituotannon kenttää ja ilmiöitä ja kysyy, mitä oikeastaan on kulttuurituotanto, mitkä ovat sen reunaehdot, mitä jää ulkopuolelle sekä keitä ovat kulttuurituottajat ja miten he ajattelevat ja toimivat.

Additional Information

ISBN 978-952-222-173-5
ISSN 0562-6129