Kulttuurisuunnittelu

Kulttuurisuunnittelu

Be the first to review this product

Availability: In stock

€27.00

Quick Overview


Kulttuurisuunnittelu. Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Toim. Maunu Häyrynen ja Antti Wallin
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 258
Turenki 2017, 258 s.

Details

Kulttuurisuunnittelu, cultural planning, on maailmalla jo pitkään käytetty kaupunkikehittämisen malli, joka tekee nyt tuloaan Suomeen. Se perustuu laajaan käsitykseen kulttuurista elämäntapana, paikallisten yhteisöjen osallistumiseen ja hallinnon sektorirajojen ylittämiseen.

Kulttuurisuunnittelu tarjoaa vaihtoehdon ylhäältä ohjatulle, instituutiovetoiselle ja välineelliselle ”luovan kaupungin” kehittämiselle. Siinä pyritään poikkihallinnollisten prosessien avulla palauttamaan paikan ja yhteisöjen kokonaisvaltainen ymmärrys ja aito vuorovaikutus kaupunkisuunnittelun ja kulttuuritoiminnan perustaksi. Päämääränä on paikallisiin identiteetteihin perustuva, reilu ja joustava kehittäminen.

Kulttuurisuunnittelu -kirjan tekijät ovat toteuttaneet kulttuurisuunnittelua ja sitä vastaavia hankkeita Suomessa ja Ruotsissa. Kirja on ensimmäinen näkökulmaa laajasti esittelevä tutkimusjulkaisu Suomessa.

Additional Information

ISBN 978-952-222-894-9
ISSN 0562-6129