Krigets barn

Krigets barn

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00

Quick Overview


Krigets barn. I Finland ‒ Till Sverige. Red. Nelly Laitinen & Pia Lindholm
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Borgå 2014, 2. uppl., 110 s.

Details

Krigets barn är en arbetsbok om krigstiden 1939‒1945, sedd ur det finländska barnets perspektiv. Boken kan användas i undervisningen i historia, i svenska som modersmål eller främmande språk, som minnesbok eller som underlag för diskussion. Barn från krigstiden får tala direkt till barn i nutiden via skoluppsatser, teckningar, brev, dagboksanteckningar och andra dokument ur arkiven. Arkivmaterialet ger en autentisk inblick i krigets vardag.

Additional Information

ISBN 978-951-583-276-4
ISSN No