Krapula

Krapula

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.25

Quick Overview


Stam, Per
Krapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 612
Stockholm 1998, 408 s.

Details

Henry Parland (1908–1930) är en av den moderna svenska litteraturens mest fascinerande gestalter, och samtidigt relativt okänd. Per Stam har haft tillgång till Parlands litterära kvarlåtenskap, bl.a. tidigare av forskningen outnyttjade brev samt andra tidigare icke beaktade källor. Han redogör för de kulturella och socialpolitiska miljöer i det sena 1920-talets Helsingfors och Litauen, där den unge Parland rörde sig. I avhandlingen behandlar författaren Parlands produktion från 1929 och 1930. I fokus står den ofullbordade roman Parland skrev under dessa år, Sönder , och författaren lyfter fram det pågående och föränderliga i romanprojektet. Romanen befinner sig i ett intressant spänningsfält mellan den finlandssvenska modernism som format den unge Parland, fransk romankonst, rysk futurism och rysk formalism.

Additional Information

ISBN 951-583-042-7
ISSN 0039-6842