Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys

Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€30.00

Quick Overview


Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys. Social Perspectives on Education. Toim. Joel Kivirauma, Arto Jauhiainen, Piia Seppänen & Tuuli Kaunisto
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 59
Jyväskylä 2012, 393 s.

Details

Koulutusta ei voi ymmärtää ilman, että ymmärretään sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Mikä on koulutussosiologian kansainvälinen asema nykyisessä globalisoituneessa maailmassa? Mitä muutoksia tasa-arvon käsitteessä ja käytännöissä on tapahtunut? Miten sosiaalinen tausta ja valta toimivat aikuiskoulutuksessa? Miten uusliberalistinen puhetapa ja käytännöt muokkaavat meitä, ja miten ne näkyvät nyky-yliopistossa? Näitä sekä muita koulutuksen merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastellaan sekä kansainvälisessä että suomalaisessa kontekstissa. Teoksen artikkeleissa ulkomaiset ja suomalaiset tutkijat analysoivat koulutusta kasvatussosiologian, koulutuspolitiikan, vertailevan koulutustutkimuksen samoin kuin kasvatushistorian ja aikuiskoulutuksen näkökulmista.

Additional Information

ISBN 978-952-5401-61-5
ISSN 1458-1094