Konstruktioner i interaktion

Konstruktioner i interaktion

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00

Quick Overview


Forsskåhl, Mona
Konstruktioner i interaktion. de e som resurs i samtal
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 729. Studier i nordisk filologi 83
Ekenäs 2009, 312 s.

Details

Uttrycket ide e/i är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. Samtalsdeltagare börjar gärna sina turer med ide e/i eftersom det visar för de andra att personen i fråga vill ha turen, utan att egentligen styra in de andra deltagarnas tankebanor på något specifikt. Men strängen ide e/i kan också användas inne i en längre tur eller i slutet av en tur, och då för alldeles specifika funktioner: inne i turen för att parentetiskt specificera eller ge ett omdöme om något som omtalats tidigare i turen, som avslutning på en längre tur för att antyda att talaren har en åsikt om det tidigare sagda.

Additional Information

ISBN 978-951-583-188-0
ISSN 0039-6842 (Skrif.), ISSN 0356-0376 (SNF)