Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Be the first to review this product

Availability: In stock

€12.00

Quick Overview


Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Red. Camilla Wide Benjamin Lyngfelt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 716
Vasa 2009, 300 s.

Details

I iKonstruktioner i finlandssvensk syntax/i presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna har en gemensam grund i konstruktionsgrammatik och interaktionell lingvistik och anlägger ett jämförande perspektiv på de syntaktiska drag som studeras. Finlandssvenskt språkbruk jämförs med sverigesvenskt, och frågan om finskans inflytande på svenskan i Finland diskuteras. Också skillnader mellan tal och skrift och mellan dialekt och standardspråk berörs i bidragen.

Additional Information

ISBN 978-951-583-173-6
ISSN 0039-6842