Konst i förvandling

Konst i förvandling

Be the first to review this product

Availability: In stock

€24.00
OR

Quick Overview


Jaukkuri, Maaretta
Konst i förvandling. Bildkonst i Finland på 1960–1980-talen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1354
Tavastehus 2011, 214 s.

Details

Konst i förvandling är det första verket som ger en helhetsbild av den finska bildkonstens utveckling från 1960-talet till början av 1990-talet. Perioden präglades å ena sidan av en stark konkretistisk strömning som hade börjat redan på 1950-talet, å andra sidan av nya, internationella och snabbt växlande konstriktningar och ismer som informell konst, amerikansk popkonst, kinetisk konst, abstrakt expressionism, samhällsinriktad realism, minimalism, konceptkonst och fotorealism. Samtidigt växte det fram nya uttrycksmedel som happeningar, performancer, fotografier, videor och installationer. Konstens uttrycksmedel blev mångsidigare och den finska bildkonsten började internationaliseras efter årtionden av isolering.

Additional Information

ISBN 978-952-222-334-0
ISSN 0355-1768