Kommentar till Edith Södergrans dikter och aforismer

Kommentar till Edith Södergrans dikter och aforismer

Be the first to review this product

Availability: In stock

€48.00

Quick Overview


Hackman, Boel & Herberts, Carola & Köhler, Sebastian
Kommentar till Edith Södergrans dikter och aforismer. Varia
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 563:3
Helsingfors 2016, 710 ss.

Details

När Edith Södergran debuterade hösten 1916 var mottagandet blandat. Dikterna representerade något helt nytt och gav upphov till divergerande tolkningar. Sedan dess har Södergrans produktion fortsatt att inspirera och utmana till nya läsningar. Den tredje delen i Edith Södergrans Samlade skrifter presenterar en sekellång reception i kritik och forskning samt synliggör hur tolkningstraditioner bryts mot varandra och frilägger olika betydelseskikt i dikterna. Översikterna visar utvecklingslinjer och tematiska förskjutningar i författarskapet. Av den fullständiga textkritiska kommentaren framgår bl.a. hur Södergran ändrade i manuskripten. Avsnittet Varia omfattar Södergrans översättningar, insändare, några manuskript och korrespondens som blivit tillgänglig efter 1996. Första delen av Samlade skrifter, Dikter och aforismer, utkom 1990 (utg. Holger Lillqvist) och den andra delen, Brev, 1996 (utg. Agneta Rahikainen).

Additional Information

ISBN 978-951-583-357-0
ISSN 0039-6842