Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki

Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki

Be the first to review this product

Availability: In stock

€35.00
OR

Quick Overview


Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki. Näkökulmina valta, periferia ja arki. Toim. Arja Nurmi, Saija Isomaa ja Päivi Pahta
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Turenki 2019, 338 s.

Details

Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki tarkastelee kielten, kirjallisuuksien ja kulttuurien moninaisuutta niin nykyhetkessä kuin historiassa. Se tuo yhteen kolme tieteenalaa – kielentutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen ja käännöstieteen – ja lähestyy monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta erityisesti vallan, arjen vuorovaikutustilanteiden ja periferian käsitteen näkökulmista. Kokoelman artikkelit selvittävät, miten valtasuhteet vaikuttavat kielten ja kirjallisuuksien keskinäisiin suhteisiin, näkyvyyteen ja arvostukseen. Esiin nousevat arkipäivän kielellisten valintojen moninaiset kytkökset identiteettiin, kulloiseenkin kielipolitiikkaan sekä muihin vallan verkostoihin.

Additional Information

ISBN 978-951-858-132-4
ISSN 0562-6129