Kiellon lumo

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€14.00

Quick Overview


Kotilainen, Lari
Kiellon lumo. Kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomi 193
Helsinki 2007, 164 s.

Details

Suomen kielen kiellon erityispiirre on finiittiverbin tavoin toimiva kieltoverbi. Aina kieltoverbiä ei kuitenkaan puheessa mainita. Kiellon lumo osoittaa, että tällainen kieltoverbittömyys ei ole satunnaisesti esiintyvä ilmiö, vaan kyseessä on suomen kielioppiin kuuluva affektinen kieltokonstruktio. Tutkimus esittelee konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin näkökulmia hyödyntäen konstruktion käyttöä, muotoa ja näiden suhdetta sekä esittää hypoteesin konstruktion kehityksestä.

Additional Information

ISBN 978-951-746-868-8
ISSN 0355-0257