Kasvatus teknologisessa maailmassa

Kasvatus teknologisessa maailmassa

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Kiilakoski, Tomi
Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 132
Helsinki 2012, 277 s.

Details

Teoksessa tutkitaan kasvatusta teknologisessa maailmassa ja väitetään, että kasvatus teknologisoituu, jos päämäärien sijaan puhutaan vain tehokkaista keinoista tuottaa oppimista. Teos yhdistää historiallisen ja filosofisen näkökulman sekä nykyilmiöiden kriittisen lähiluennan. Se sisältää suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita sekä laajan johdannon ja yhteenvedon. Teos tarkastelee kasvatuksen teknologisoitumista käytännön tilanteista kasvatusteoriaan sekä erittelee, minkälaisen kasvatuksellisen alustan Internet muodostaa.

Additional Information

ISBN 978-952-5994-23-0
ISSN No