Kansalaisvaikuttaminen ajassa

Kansalaisvaikuttaminen ajassa

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00
OR

Quick Overview


Kansalaisvaikuttaminen ajassa. Näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle. Toim. Inkeri Ahvenisto & Kirsi Mäki
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Väki voimakas 19
Vaajakoski 2006, 299 s.

Details

Vuosikirjassa tarkastellaan eri tieteenalojen näkökulmista kansalaisten yksilöllisiä ja kollektiivisia vaikuttamismahdollisuuksia ja niiden rajoja 1800-luvun lopulta nykypäiviin. Artikkeleissa liikutaan etupäässä suomalaisen kansalaisvaikuttamisen foorumeilla, mutta kansallisvaltion rajoja myös ylitetään ja ohitetaan. Kirjassa selvitetään muun muassa, millaista oli varhainen ympäristönsuojelu Suomessa, miten työläiset ovat saaneet äänensä kuuluviin tehtaalla ja työmarkkinaneuvotteluissa ja miten sukupuoli- ja sukupolvikonfliktit ovat muovailleet kansalaisvaikuttamisen käytäntöjä.

Additional Information

ISBN 951-98296-9-5
ISSN 0782-2332