Journal hållen på resan till Canton i China

Journal hållen på resan till Canton i China

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€5.00

Quick Overview


Reinius, Israel
Journal hållen på resan till Canton i China. Utgiven med företal, noter och register av Birgit Lunelund
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 273
Helsingfors 2008, 2. uppl., LIII + 325 s.

Details

Journalen är en kombination av dagbok, loggbok och ekonomisk och naturvetenskaplig anteckningsbok. Israel Reinius beskriver väder och vind, skeppsarbeten, märkliga händelser ombord, matordning och hamnorternas natur- och folkliv, religion, seder och bruk, odlingar och industrier. Anteckningarna ger en bild av sjömanslivet till sjöss och till lands, även om männen sällan tilläts gå i land eftersom det ofta ledde till fylleri, slagsmål och rymningar.

Additional Information

ISBN 978-951-583-161-3
ISSN 0039-6842