Johdatus kirjallisuusanalyysiin

Johdatus kirjallisuusanalyysiin

Be the first to review this product

Availability: In stock

€35.00

Quick Overview


Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Toim. Aino Mäkikalli & Liisa Steinby
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 238
Vantaa 2013, 418 s.

Details

Teos tutustuttaa lukijansa kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin. Johdantoluvussa esitellään kirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta koskevia yleisiä käsitteitä. Seuraavissa kolmessa pääluvussa käsitellään kertomakirjallisuuden, lyriikan ja draaman analyysin peruskäsitteitä havainnollistaen niitä esimerkkien kautta. Esityksessä pidetään silmällä niitä historiallisia yhteyksiä, joissa käsitteet ovat alun perin ilmaantuneet kirjallisuustieteen käyttöön.

Additional Information

ISBN 978-952-222-381-4
ISSN 0562-6129