Janus 2016:4

Janus 2016:4

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€10.00

Quick Overview


Janus 2016:4. Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus. Päätoim. Heikki Hiilamo
Sosiaalipoliittinen yhdistys
Tampere s.a., 298-416 s.

Details

Janus 2016/4 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tuuli Hirvilammi, Aila-Leena Matthies, Kati Närhi & Ingo Stamm, Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta; Eeva Lehtomäki & Riikka Paloniemi, Kansalaisten osallistuminen ja kestävä hyvinvointi – kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittyminen Helsingin rantojen suunnittelussa 1980-luvulta alkaen; Liisa Häikiö & Jarkko Salminen, Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus; Antti Kurvinen & Jaakko Sorri, Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen; Kaisu Kumpulainen, Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana.

Additional Information

ISBN No
ISSN 1235-7812