Integration i projektform

Integration i projektform

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€15.00

Quick Overview


Bäckman, Linda
Integration i projektform- en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 20
Åbo 2017, 104 s.

Details

På många håll i Svenskfinland har man under årtionden engagerat sig för att främja invandrares integration i samhället. Olika slags projekt har genomförts av både myndigheter och tredje sektorns aktörer. I denna rapport sammanställs information om avslutade och pågående projekt till en första kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland. Rapporten omfattar ett trettiotal projekt, samt intervjuer med nyckelpersoner i de olika regionerna för en bredare syn på integration som fenomen och på de insatser som gjorts på svenskt håll. Projektverksamheten har till stor del fokuserat på sysselsättnings- och utbildningsåtgärder, och i rapporten behandlas god praxis som identifierats i projekten. Samtidigt utgör kartläggningen en lägesrapport av vad som gjorts hittills och vilka områden framtida insatser kunde riktas till.

Additional Information

ISBN 978-952-7167-47-2
ISSN 2343-3507