Inarinsaamen käsitemetaforat

Inarinsaamen käsitemetaforat

Be the first to review this product

Availability: In stock

€26.00

Quick Overview


Idström, Anna
Inarinsaamen käsitemetaforat
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 260
Sastamala 2010, 276 s.

Details

Tutkimuksen kohteena ovat inarinsaamen konventionaalisissa metaforissa ja metonymioissa ilmenevät lähde- ja kohdedomeenien systemaattiset yhdistämiset. Tutkimus on osoittanut kohta kohdalta, että löytyneet käsitemetaforat myötäilevät kulttuurisia skeemoja. Lähdedomeeneissa toistuvat muistikuvat porotaloudesta ja kalastuksesta, sekä liikkumisesta luonnossa. Toisin sanoen metaforien ja metonymioiden lähdedomeeneina esiintyy inarinsaamelaisten ympäristöstä tuttuja asioita, joita mitä ilmeisimmin keskustelutilanteessa simuloidaan ja joiden avulla viitataan johonkin referenttiin osuvan ilmauksen aikaansaamiseksi. Skeemat moudostuvat vähitellen lapsen kehittyessä sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössään. Ne heijastavat kulttuuriydintä eli tapaa, jolla ihminen on sopeutunut ympäristöönsä.

Additional Information

ISBN 978-952-5667-22-6
ISSN 0355-0230