I språkets vida rum

I språkets vida rum

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Kukkonen, Pirjo
I språkets vida rumSalens språk - språkets sal
Suomen Semiotiikan Seura
Acta Semiotica Fennica XLIV
Helsingfors 2014, 402 s.

Details

Den finska författaren Volter Kilpis (1874–1939) skärgårds­skildring Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (1933) är ett ”prosaepos” som Kilpi själv ville kalla sitt verk. Det är en svindlande modernistisk och mångstämmig text som kom ut i Thomas Warburtons (f. 1918) svenska översättning I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II år 1997.

Pirjo Kukkonens I språkets vida rum. Salens språk – språkets sal är en parallelläsning av det finska originalet (924 s.) och den svenska översättningen (852 s.) där syftet är att visa hur Kilpifinskan, som länge ansågs vara oöversättbar, blir Warburtonsvenska i en ståtlig kostymering där språket är i huvudrollen.

Pirjo Kukkonen är professor i svensk översättning vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen. Hennes specialområden är svensk översättning, kultursemiotik och översättningsforskning.

Additional Information

ISBN 978-952-68257-2-4
ISSN 1235-497X