Historiska och litteraturhistoriska studier 91

Historiska och litteraturhistoriska studier 91

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Historiska och litteraturhistoriska studier 91. Red. Jennica Thylin-Klaus & Martin Welander
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 807
Helsingfors 2016, 346 ss.

Details

Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget. Per Erik Ljung undersöker Hans Ruins poetik och hans förhållningssätt till den luriska modernismen, och Kristina Malmio närmar sig vår tid i sin granskning av brytningen mellan modernism och postmodernism i finlandssvensk prosa. Idealistiska och ideologiska teman i Gösta ågrens poesi är föremålet för Anna Möller-Sibelius artikel, medan Anders Westerlund studerar paratextuella signaler i Hans Ruins essä-samling Gycklare och apostlar. Claes Ahlund jämför de ideologiska motpolerna Bertel Gripenberg och Ture Nerman. Två historiska artiklar ingår i HLS. P.M. Mehtonen utgår från den litteratur av Jakob Böhme som på 1700-talet översattes och spreds i form av handskrifter och studerar en ordlista som finns i anslutning och den finländska pressens rapportering. I boken ingår också fyra insiktsfulla essäer. Agneta Rahikainen undersöker hur Edith Södergran översatts, medan Pia Maria Ahlbäck tar avstamp i en dikt av Rabbe Enckell för att visa hur vetenskaplig auktoritet skapas i språket. Därtill kommer Johan Sténs essä om begreppen esprit de géométrie och esprit de finesse hos blaise Pascal, samt Krister Nordbergs essä om de dikter som gavs ut i anslutning till valet av Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare 1810. Boken inleds med Camilla Wides Festtal från SLS årshögtid, som behandlar språklig variation ur ett jämförande perspektiv.

Additional Information

ISBN 978-951-583-346-4
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (skrift.)