Historiska och litteraturhistoriska studier 84

Historiska och litteraturhistoriska studier 84

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€26.00

Quick Overview


Historiska och litteraturhistoriska studier 84. Red. av Pia Forssell & Derek Fewster
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 725
Ekenäs 2009, 160 s.

Details

Artiklar: Mats Thelander, Delad vårdnad och dubbelt medborgarskap – svenskans lott under 200 år; Klaus Törnudd, En österbottnisk ynglings dagbok 1808–1810; Henrik Degerman, Storfurstendömets heraldiska arv; Roland Dahlman & Krister Wahlbäck (red.), Finlands sak är vår – frivilligrörelsen i Sverige 1939–1940. Ett vittnesmål från “propagandachefen” Sven Dahlman; Thomas Ek, Dödsmörk och bländljus. Om dikten Rösterna och polariseringen i Jarl Hemmers författarskap; Jyrki Nummi, Att kanonisera Linna, eller hur man blir nationalförfattare; Conny Svensson, Breven från Elin; Liisa Wilska, Den levande estetiska känslan, sinnet för måttfullhet och trevnad – arkitekten Frans Nyberg som skriftställare och grafiker.

Additional Information

ISBN 978-951-583-182-8
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SLS skrifter)