Historiska och litteraturhistoriska studier 83

Historiska och litteraturhistoriska studier 83

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€26.00

Quick Overview


Historiska och litteraturhistoriska studier 83. Red. av Malin Bredbacka-Grahn & John Strömberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 708
Ekenäs 2008, 279 s.

Details

Artiklar: Henrik Meinander, Nationen Finland, en lyckosam biprodukt? Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2008; Carl-Thomas von Christierson, Krigsfiskalen Pehr von Christierson – kommendantsekreterare på Sveaborg 1772–1783; Christoffer Sundman, De nyländska studenterna och gravvården över korpralen Gustaf Glansberg; Aapo Roselius, “Arvet efter Runebergs hjältar”. Finska kriget 1808–09 och skyddskårens minneskultur; Eljas Orrman, Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i S:t Petersburg; Marjatta Hietala, De finländska forskarna och orienteringen mot Tyskland; Per Stam, “Det är redan poesi”. Anteckningar om Henry Parlands litterära metod; Sven Hirn, Pantomimens historia i Norden.

Additional Information

ISBN 978-951-583-164-4
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SLS skrifter)