Historisk Tidskrift för Finland 2014:4

Historisk Tidskrift för Finland 2014:4

Be the first to review this product

Availability: In stock

€12.00
OR

Quick Overview


Historisk Tidskrift för Finland 2014:4. 1914. Ansvarig red. Lars-Folke Landgrén
Historiska föreningen
Vasa 2014, 141 s.

Details

Artiklar: Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914; Stefan Nygård, De intellektuella och 1914; Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget; Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914; Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig ‒ en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905‒1914.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0046-7596