Historisk Tidskrift för Finland 2012:3

Historisk Tidskrift för Finland 2012:3

Be the first to review this product

Availability: In stock

€12.00
OR

Quick Overview


Historisk Tidskrift för Finland 2012:3. Redaktör Lars-Folke Landgrén
Historiska föreningen
Vasa 2012, 150 s.

Details

Artiklar: Ilkka Nummela, Sofia Kotilainen & Tiina Hemminki, Att skapa och upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen; Sofia Kotilainen, Förtroende och andra former av symboliskt kapital i fadderskapsstrategier; Seija Johnson, Nya, ärvda och testamenterade kläder i bouppteckningar. Hur bondekvinnans klädegendom utökades under 1700-talet; Sofia Gustafsson, Fästningsbygget Sveaborg som kreditgivare i Helsingfors vid mitten av 1700-talet; Tiina Hemminki, Långa listor med fordringar och skulder. Om förtroendeförhållanden i Ilmola och Nordmaling i början av 1800-talet.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0046-7596