Historiallisen ajattelun historia

Historiallisen ajattelun historia

Be the first to review this product

Availability: In stock

€27.00

Quick Overview


Heikkinen, Antero
Historiallisen ajattelun historia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjokansi 1
Vantaa 2013, 310 s.

Details

Historiallisella ajattelulla on aina ollut tärkeä asema eurooppalaisessa kulttuurissa. Aikakausien saatossa menneitä tapahtumia ja ilmiöitä on tulkittu hyvin eri tavoin ‒ historia on näyttäytynyt kunkin ajan omassa kuvastimessa. Teos luo kokonaiskuvaa siitä, miten menneisyyttä on kuvattu Euroopassa eri aikoina. Aihepiiriä lähestytään esimerkkien valossa, mutta myös luomalla kokonaiskuvaa historiallisen ajattelun luonteesta eri aikakausina. Lisäksi teoksessa pohditaan, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ihmisten historiakuvan muotoutumiseen.

Additional Information

ISBN 978-952-222-392-0
ISSN 2323-7392