Gränsfolkets barn

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€37.00

Quick Overview


Åström, Anna-Maria & Lönnqvist, Bo & Lindqvist, Yrsa
Gränsfolkets barn. Finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv
Svenska litteratursälsskapet i Finland & Folkkultursarkivet
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 633. Folklivsstudier 21
Lovisa 2001, 479 s.

Details

I denna bok analyseras hur olika fenomen både historiskt och idag skapar, upprätthåller och förstärker den finlandssvenska identiteten. Det handlar om allt från de finlandssvenska sångfesterna, stafettkarnevalen och strömmingsmarknaden till de finlandssvenska institutionerna. Ett centralt tema i boken är förhållandet och mötet mellan det svenska och det finska i Finland, som enligt författarna är en förutsättning för en finlandssvensk kultur. Ett annat tema är den finskspråkiga befolkningens uppfattning om det svenska i Finland.

Additional Information

ISBN 951-583-068-0
ISSN 0085-0764 (Folklivsstud.), 0039-6842 (SSLF)